Parafia

Duszpasterze

Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni do końca! Umiejcie dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto „dać wszystko” .

Jan Paweł II

Ksiądz Proboszcz Andrzej Szafulski

Urodził się 31 stycznia 1955 roku w Trzebnicy. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdał egzamin do technikum samochodowego we Wrocławiu.  W roku 1975 zostaje przyjęty do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Studia kończy w roku 1981 broniąc pracę magisterską z teologii moralnej pt. "Ideał moralności społecznej w kazaniach A. Węgrzynowicza OFMRef. (1657-1721) na tle etosu epoki." Dnia 23 maja 1981 roku przyjmuje święcenia kapłańskie.

Następnie zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w parafiach w  Wałbrzychu (1981-1983),  Wrocławiu (1983-1991). W latach 1991-1993 był proboszczem w parafii Ożary, w latach 1993-1997 proboszczem w Ścinawce Średniej i od roku 1997 do 2011 proboszczem i kustoszem sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Oławie.

W tym też czasie kontynuował studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W roku 1988 uzyskuje licencjat z teologii moralnej na podstawie pracy pt. "Postulaty religijno-moralnej odnowy narodu zawarte w zaproponowanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego Wielkiej Nowennie przed 1000- leciem Chrztu Polski." W roku zaś 1996 broni doktorat z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu na podstawie pracy pt. "Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych." Po doktoracie w roku 1997 zostaje zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym na stanowisku adiunkta i podejmuje wykłady z teologii moralnej. Przewód habilitacyjny zostaje przeprowadzony w 2010 roku. Ksiądz proboszcz prowadzi także seminarium naukowe z teologii moralnej.

25 czerwca 2011 r. dekretem księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego został ustanowiony proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu.

 

Ksiądz Prałat Józef Lenart - rezydent

Ks. Józef Lenartmotto kapłańskie: „Kimże ja jestem, Panie mój, że doprowadziłeś mnie aż dotąd" (2 Sm 7/18)

Pochodzi ze Stryszawy (woj. małopolskie). Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1964 roku we Wrocławiu.

Jest pierwszym Proboszczem naszej parafii, ustanowionym w 1986 roku z zadaniem wybudowania kościoła i stworzenia nowej wspólnoty parafialnej.

Godność Prałata Ksiądz Józef Lenart otrzymał od Ojca Świętego w 1998 roku.

Kapelan honorowy Ojca Świętego. Wcześniej wieloletni Dziekan Dekanatu Wrocław Północ III (Psie Pole).

24 czerwca 2011 złożył urząd proboszcza, przechodząc na zasłużoną emeryturę

 Ks. Kamil Sławiński - wikariusz

motto kapłańskie: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłam was na to, abyści szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał." ( J 15,16)

Pochodzi z parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu (Diecezja Zamojsko-Lubaczowska) . Święcenia kapłańskie przyjął 28.05.2016 roku z rąk J.E. ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego.

Jako neoprezbiter nasza parafia jest jego pierwszą placówką duszpasterską. Został ustanowiony w 2016 roku

W naszej parafii pełni następujące funkcje:

- Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza 
- opiekuje się Domowym Kościołem
- przygotowuje dzieci do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej

Ksiądz Kamil uczy religii w SP nr 10.

 

Ksiądz Krzysztof Wojtkowiak - wikariusz

motto kapłańskie: "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" ( Flp. 4,13)

Pochodzi z Parafii p.w. św. Klemensa Dworzaka. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2006 roku.

Poprzednio Wikariusz w:

2012-2017- Parafia p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu ( ul. Grabiszyńska)

Został ustanowiony Wikariuszem parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu-Zgorzelisku 1 września 2017 roku.

W naszej parafii pełni następujące funkcje:

- Opiekun parafialnej gazetki " U Świętego Kazimierza"

- Przygotowuje młodzież do Sakaramentu Bierzmowania

Ksiądz Krzysztof uczy religii SP nr 10.

 


 

BYLI WIKARIUSZE

1. 1983-1984 Ks. Henryk ŚWIERNIAK - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu-Polance:  www.odkupiciel-swiata.wroclaw.pl

2. 1984-1984 Ks. Marian MATUŁA: obecnie już na emeryturze

3. 1985-1986 Ks. Zdzisław PYSZKA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Mikołaja w Brzegu www.mikolajbrzeg.pl

4. 1983-1987 Ks. Andrzej SZAFULSKI - obecnie Proboszcz naszej parafii

5. 1986-1989 Ks. Stanisław ŚMIAŁEK - zmarł  "Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie..."

6. 1987-1988 Ks. Andrzej BIAŁEK - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (diecezja legnicka)

7. 1989-1991 Ks. Zbigniew TRACZ - zmarł w 2015 r. "Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie..."

8. 1989-1992 Ks. Marek HULA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczenika w Jelczu-Laskowicach www.sbm.jelczlaskowice.archidiecezja.wroc.pl

9. 1991-1993 Ks. Bogdan MICHALSKI - obecnie sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, poprzednio wieloletni misjonarz w Peru

10. 1992-1992 Ks. Bernard ŚWIST - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Prusicach: www.prusice.archidiecezja.pl

11. 1992-2005 Ks. Andrzej PLEWA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach

12. 1993-1995 Ks. Adam CHAJBOWICZ - zginął tragicznie w 1999 r. "Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie..."

13. 1995-1996 Ks. Andrzej TOMASZEWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny w Starczówku

14. 1996-2001 Ks. Arkadiusz WYSOKIŃSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Faustyny w Górze Śląskiej

15. 2001-2003 Ks. Mariusz ROSIK - www.rosik.archidiecezja.wroc.pl

16. 2001-2004 Ks. Mariusz GRZESIOWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Marcina w Barkowie

17. 2003-2005 Ks. Tomasz CZABATOR - obecnie Proboszcz w parafii p.w. NMP Matki Pocieszenia w Oławie www.sanktuariumolawa.ns48.pl

18. 2004-2005 Ks. Mariusz BĄKOWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Anny w Szewcach

19. 2005-2007 Ks. Dariusz AMROGOWICZ - obecnie Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej www.wroclaw.caritas.pl

20. 2005-2008 Ks. Mariusz KOPRAS - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie

21. 2005-2009 Ks. Dariusz RZEPKA - obecnie Proboszcz w parafii p.w św. Marcina w Krzelowie www.krzelow.archidiecezjawroc.pl

22. 2008-2011 Ks. Piotr JAKUBUŚ - obecnie Administrator  w parafii p.w. św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oławskich

23. 2008-2011 Ks. Grzegorz KOŻAK - obecnie Wikariusz w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli we Wrocławiu - Kuźnikach www.bobola.wroclaw.pl

24. 2011-2012 Ks. Bartosz Trojanowski - skierowany na dalsze studnia teologiczne do Rzymu

25. 2009-2014 Ks. Krzysztof Noworytto - obecnie Wikariusz w parafii p.w. św. Stanisława Kostki www.skostki.manifo.com

26. 2014-2016 Ks. Krystian Bałaz - obecnie Wikariusz w parafii p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu www.odkupiciel-swiata.wroclaw.pl

27. 2012-2017 Ks. Maciej Krupa - obecnie Wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Miliczu