Parafia

Duszpasterze

Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni do końca! Umiejcie dostrzec w nim ów ewangeliczny skarb, za który warto „dać wszystko” .

Jan Paweł II

Ksiądz Proboszcz Andrzej Szafulski

Urodził się 31 stycznia 1955 roku w Trzebnicy. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdał egzamin do technikum samochodowego we Wrocławiu.  W roku 1975 zostaje przyjęty do Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Studia kończy w roku 1981 broniąc pracę magisterską z teologii moralnej pt. "Ideał moralności społecznej w kazaniach A. Węgrzynowicza OFMRef. (1657-1721) na tle etosu epoki." Dnia 23 maja 1981 roku przyjmuje święcenia kapłańskie.

Następnie zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w parafiach w  Wałbrzychu (1981-1983),  Wrocławiu (1983-1991). W latach 1991-1993 był proboszczem w parafii Ożary, w latach 1993-1997 proboszczem w Ścinawce Średniej i od roku 1997 do 2011 proboszczem i kustoszem sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Pocieszenia w Oławie.

W tym też czasie kontynuował studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W roku 1988 uzyskuje licencjat z teologii moralnej na podstawie pracy pt. "Postulaty religijno-moralnej odnowy narodu zawarte w zaproponowanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego Wielkiej Nowennie przed 1000- leciem Chrztu Polski." W roku zaś 1996 broni doktorat z teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu na podstawie pracy pt. "Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych." Po doktoracie w roku 1997 zostaje zatrudniony na Papieskim Wydziale Teologicznym na stanowisku adiunkta i podejmuje wykłady z teologii moralnej. Przewód habilitacyjny zostaje przeprowadzony w 2010 roku. Ksiądz proboszcz prowadzi także seminarium naukowe z teologii moralnej.

25 czerwca 2011 r. dekretem księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego został ustanowiony proboszczem parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu.

 

Ksiądz Prałat Józef Lenart - rezydent

Ks. Józef Lenartmotto kapłańskie: „Kimże ja jestem, Panie mój, że doprowadziłeś mnie aż dotąd" (2 Sm 7/18)

Pochodzi ze Stryszawy (woj. małopolskie). Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1964 roku we Wrocławiu.

Jest pierwszym Proboszczem naszej parafii, ustanowionym w 1986 roku z zadaniem wybudowania kościoła i stworzenia nowej wspólnoty parafialnej.

Godność Prałata Ksiądz Józef Lenart otrzymał od Ojca Świętego w 1998 roku.

Kapelan honorowy Ojca Świętego. Wcześniej wieloletni Dziekan Dekanatu Wrocław Północ III (Psie Pole).

24 czerwca 2011 złożył urząd proboszcza, przechodząc na zasłużoną emeryturę

 


Ksiądz Krzysztof Noworytto

Ks. Krzysztofmotto kapłańskie: „... będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego...” (Kpł  19,18). Panie, ucz mnie wciąż kochać człowieka”

Pochodzi z parafii p.w. św. Rodziny we Wrocawiu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2005 roku.

Poprzednio Wikariusz w:

- Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie (2005-2009)

Został ustanowiony Wikariuszem parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu-Zgorzelisku w 2009 roku.

W naszej parafii pełni następujące funkcje:

- Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza
- Opiekun Parafialnej Scholi
- przygotowuje młodzież do bierzmowania

Dodatkowo Ksiądz Krzysztof uczy religii w Gimnazjum i LZN.

 

Ksiądz Maciej Krupa

motto kapłańskie: "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" (ks. Jan Twardowski)

Pochodzi z Nowej Rudy (diecezja świdnicka). Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 roku.

Poprzednio Wikariusz w:

2001-2006- Parafia p.w. świętych Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich

2006-2007- Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej Wrocław-Różanka

2007-2012- Parafia p.w. świętych Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu

Został ustanowiony Wikariuszem parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu-Zgorzelisku w  czerwcu 2012 roku.

W naszej parafii pełni następujące funkcje:

- przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej

- Opiekun parafialnej gazetki " U Świętego Kazimierza"

Dodatkowo Ksiądz Maciej uczy religii SP nr 10.


 

BYLI WIKARIUSZE

1. 1983-1984 Ks. Henryk ŚWIERNIAK - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Odkupiciela Świata we Wrocławiu-Polance:  www.odkupiciel-swiata.wroclaw.pl

2. 1984-1984 Ks. Marian MATUŁA: obecnie już na emeryturze

3. 1985-1986 Ks. Zdzisław PYSZKA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Mikołaja w Brzegu

4. 1986-1987 Ks. Andrzej SZAFULSKI - obecnie Proboszcz naszej parafii

5. 1986-1989 Ks. Stanisław ŚMIAŁEK

6. 1987-1988 Ks. Andrzej BIAŁEK - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kunicach (diecezja legnicka)

7. 1989-1991 Ks. Zbigniew TRACZ - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze: www.pmbjawor.pl

8. 1989-1992 Ks. Marek HULA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczenika w Jelczu-Laskowicach

9. 1991-1993 Ks. Bogdan MICHALSKI - obecnie sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, poprzednio wieloletni misjonarz w Peru

10. 1992-1992 Ks. Bernard ŚWIST - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Prusicach: www.prusice.archidiecezja.pl

11. 1992-2005 Ks. Andrzej PLEWA - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świetego w Rościsławicach

12. 1993-1995 Ks. Adam CHAJBOWICZ - zginął tragicznie w 1999 r. "Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie..."

13. 1995-1996 Ks. Andrzej TOMASZEWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny w Starczówku

14. 1996-2001 Ks. Arkadiusz WYSOKIŃSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Faustyny w Górze Śląskiej: www.swfaustyny.archidiecezja.wroc.pl

15. 2001-2003 Ks. Mariusz ROSIK - obecnie sekretarz Abpa Metropolity Wrocławskiego:   www.rosik.archidiecezja.wroc.pl

16. 2001-2004 Ks. Mariusz GRZESIOWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Marcina w Barkowie

17. 2003-2005 Ks. Tomasz CZABATOR - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Osetnie

18. 2004-2005 Ks. Mariusz BĄKOWSKI - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Anny w Szewcach

19. 2005-2007 Ks. Dariusz AMROGOWICZ - obecnie Proboszcz w parafii p.w. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny w Domaniowie

20. 2005-2008 Ks. Mariusz KOPRAS - obecnie Proboszcz w parafii p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej

21. 2005-2009 Ks. Dariusz RZEPKA - obecnie Proboszcz w parafii p.w św. Marcina w Krzelowie

22. 2008-2011 Ks. Piotr JAKUBUŚ - obecnie Wikariusz w parafii p.w. NMP Różańcowej w Kiełczowie

23. 2008-2011 Ks. Grzegorz KOŻAK - obecnie Wikariusz w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu: www.katedra.archidiecezja.wroc.pl

24. 2011-2012 Ks. Bartosz Trojanowski - skierowany na dalsze studnia teologiczne do Rzymu