Spowiedż

Sakrament Pokuty

Niedziela
w czasie każdej Mszy św.

W tygodniu
06:30 - 07:00
17:30 - 18:00