Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Informacje w ogłoszeniach duszpasterskich bądź na katechezie.