Chrzest

Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu św. odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12:30. Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii na dwa tygodnie przed terminem udzielania chrztu. Inny termin chrztu uzgadniamy także w kancelarii.

 

Przed chrztem św. rodzic przychodzi do zakrystii i przynosi kartki od spowiedzi św. Do chrztu św. przychodzimy 10 minut przed wyznaczoną godziną, gdy odbywa się w innym terminie niż niedziela.

 

Przychodząc do kancelarii rodzic podaje następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko dziecka.
  2. Datę i miejscowość urodzenia dziecka.
  3. Planowany termin chrztu.
  4. Dane rodziców dziecka (Imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania i rok ślubu).
  5. Dane rodziców chrzestnych (Imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).

(Rodzice przedstawiają do wglądu akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego)

 

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

  • Ukończony 16 rok życia.
  • Przystąpił do sakramentu bierzmowania.
  • Bez przeszkód przystępuje do sakramentów św.
  • Jeżeli mieszka na terenie innej parafii to trzeba poprosić swojego księdza proboszcza o zaświadczenie, że jest człowiekiem wierzącym i może podjąć obowiązki chrzestnego.
  • Ojciec chrzestny w czasie chrztu trzyma świecę a matka chrzestna białą szatę.

Jeśli nastąpi jakaś przeszkoda to trzeba poinformować parafię, że chrzest odbędzie się w innym terminie niż planowany.

 

W szpitalu znajduje się ksiądz kapelan i po chrzcie św. trzeba poprosić o zaświadczenie, że dziecko zostało ochrzczone.

 

W niebezpieczeństwie śmierci trzeba ochrzcić człowieka wodą nadając mu imię i czyniąc znak krzyża. Po chrzcie z wody zgłaszamy w kancelarii taki przypadek i wpisujemy daną osobę w księgę chrztów.