Kapłaństwo

Sakrament Kapłaństwa

Kandydat do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu powinien:

  • Mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan Archidiecezji Wrocławskiej
  • Wzorową postawą moralną odznaczać się
  • Stosowne uzdolnienia intelektualne posiadać
  • Dobrym stanem zdrowia cieszyć się

Zasadniczo przyjmujemy kandydatów do 25. roku życia.
Konieczne jest osobiste przedstawienie się kandydata w Rektoracie MWSD we Wrocławiu.