Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

 

Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii około dziewięć miesięcy wcześniej.

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

 

W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych.

 

Jeżeli ślub ma być konkordatowy to 3 miesiące przed ślubem zgłaszamy się do Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Włodkowica 20 we Wrocławiu) i otrzymujemy zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych do zawarcia ślubu. Z tym zaświadczeniem (3 egzemplarze) przychodzimy do kancelarii, aby spisać protokół i zapowiedzi przedślubne.

 

Do kancelarii przynosimy ze sobą:

  1. Akt chrztu świętego (ważny jest trzy miesiące od daty wystawienia w swoim miejscu chrztu św.). Na akcie chrztu świętego musi być zaznaczona uwaga, że jest on wystawiony do sakramentu małżeństwa i informacja o dacie sakramentu bierzmowania.
  2. Świadectwo z katechezy (ostatnia klasa nauki katechezy w szkole).
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.
  4. Dowód osobisty.
  5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadków (2 świadków).
  6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego).
  7. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).
  8. Akt zgonu małżonka (Wdowcy).

Po spisaniu protokółu przedmałżeńskiego otrzymujemy zapowiedzi przedślubne, które doręczamy do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania, gdy jedna z osób mieszka na terenie innej parafii. Zapowiedzi są wywieszane na czas 3 niedziel. Po tym okresie zgłaszamy się do kancelarii i odbieramy zapowiedzi, które przynosimy do kancelarii, gdzie spisany jest protokół przedślubny.

 

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po spisaniu protokołu i dzień przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

 

Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę ze Mszą świętą. Przychodzimy do zakrystii 10 minut przed planowanym ślubem. Świadkowie przynoszą ze sobą obrączki do zakrystii. Przed końcem Mszy św. małżonkowie podpisują zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego i świadkowie małżeństwa. Jedno zaświadczenie otrzymują małżonkowie, drugie zaświadczenie wysyła ksiądz do Urzędu Stanu Cywilnego (musi to uczynić w ciągu 5 dni od daty ślubu) a trzecie zaświadczenie zostaje w protokole przedślubnym.