Eucharystia

Eucharystia

Zapraszamy na Msze Święte codziennie według ustalonego porządku.

Dzięki posłudze Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej chorzy mają możliwość przyjmowania Komunii Świętej w każdą niedzielę. Zainteresowanych prosimy o kontakt.