Duszpasterze

ks. prałat Andrzej Szafulski (proboszcz) – ust. 2011

ks. prałat Józef Lenart (rezydent) – proboszcz parafii w latach 1986 – 2011

Wikariusze:

ks. Andrzej Orzech – ust. 2018

ks. Mariusz Ślipko – ust. 2019