Sakrament małżeństwa

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego.

Termin planowanego sakramentu małżeństwa trzeba zarezerwować w parafii około dziewięć miesięcy wcześniej.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

W kancelarii parafialnej spisuje się protokół badania kanonicznego narzeczonych.

Jeżeli ślub ma być konkordatowy to 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (ul. Włodkowica 20 we Wrocławiu) i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód cywilnych do zawarcia ślubu. Z tym zaświadczeniem (3 egzemplarze) przychodzi się do kancelarii, aby spisać protokół i zapowiedzi przedślubne.

Do kancelarii należy przynieść:

  1. Akt chrztu świętego (ważny jest trzy miesiące od daty wystawienia w parafii miejsca chrztu św.) Na akcie chrztu musi być wpisane, że nie ma uwag dotyczących małżeństwa.

  2. Świadectwo z katechezy (ostatnia klasa nauki katechezy w szkole).

  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich.

  4. Dowód osobisty.

  5. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania świadków (2 świadków).

  6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego).

  7. Akt ślubu (jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

  8. Akt zgonu małżonka (wdowcy).

Po spisaniu protokółu przedmałżeńskiego dostaje się pismo z parafii z prośbą o zapowiedzi przedślubne, które doręcza się do kancelarii parafialnej swojego miejsca zamieszkania – jeżeli choć jedna osoba mieszka poza parafią. Zapowiedzi są wywieszane na czas 3 niedziel. Po tym okresie należy zgłosić się do kancelarii i odebrać zapowiedzi.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne (po spisaniu protokołu i przed ślubem). Przy spowiedzi trzeba zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Sakrament małżeństwa zwyczajowo udziela się w sobotę ze Mszą świętą. Świadkowie przynoszą ze sobą obrączki do zakrystii.