Chrzest św.

Sakrament chrztu św. odbywa się zwyczajowo w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12:30. Rodzic zgłasza chęć ochrzczenia dziecka w kancelarii na dwa tygodnie przed terminem udzielania chrztu.

Przed chrztem jeden z rodziców i rodzice chrzestni zgłaszają się do zakrystii. Rodzice chrzestni, jeśli są spoza parafii, przynoszą zaświadczenia od swojego księdza proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 Zgłaszając chęć ochrzczenia dziecka, należy podać w kancelarii następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko dziecka.

  2. Datę i miejscowość urodzenia dziecka.

  3. Planowany termin chrztu.

  4. Dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania i rok ślubu).

  5. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania).

(Rodzice przedstawiają do wglądu akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego)

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

  • Mieć ukończony 16 rok życia.

  • Mieć sakrament bierzmowania.

  • Przed chrztem pójść do spowiedzi i móc przyjąć Komunię Świętą

  • Jeżeli ktoś mieszka na terenie innej parafii, to musi od swojego proboszcza przynieść zaświadczenie, że może podjąć obowiązki chrzestnego. Takie zaświadczenie przynosi się do zakrystii przed chrztem.

Jeśli nastąpi jakaś przeszkoda to prosimy poinformować parafię, że chrzest odbędzie się w innym terminie niż planowany.

Do chrztu świętego potrzebna jest świeca chrzcielna oraz biała szatka (pamiątka chrztu św.)