LSO

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Msza św. kończąca rok ministrancki dla ministrantów, lektorów i rodziców w środę 23.06 o 18.00.

Poniżej dekret ks. Arcybiskupa dopuszczający do służenia przy Ołtarzu ministrantów poniżej 18 roku życia pod pewnymi warunkami:

ZAPRASZAMY DO WSTĘPOWANIA DO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA. W TEJ SPRAWIE MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO KSIĘDZA MARIUSZA PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ.